malarnia, lakiernia, powłoki ochronne, kabino suszarka, kabina lakiernicza
+48 601 394 809


    Strefa zagrożenia wybuchem (farby rozpuszczalnikowe)
  • Wnętrze i otoczenie urządzeń malarni farbami ciekłymi rozpuszczalnikowymi gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny par palnych rozpuszczalników organicznych w powietrzu.

Opracowanie własne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© Pracownia Usług Projektowych - Doradztwo Techniczne